Bistrup & Nør
BNtop

Hvad gør man, hvis man har flere børn?

Man skal oprette en konto til hvert barn.
Fordi hvert barn skal have hver sin madpakke i sin egen klasse med sit eget navn på.

Når det er gjort findes der flere forskellige måder at gøre hverdagen lettere på. Hvilken man vælger kommer helt an på, hvem der skal bestille maden i det daglige, og hvis det er børnene, hvor frie hænder de skal have til at købe mad.

Hvis det er den samme, der bestiller til alle.
Så vælger man altid at benytte det ene barns konto, og opretter de øvrige børns konti som underkonti til denne.

Hvis børnene selv frit skal bestille.
Så opretter man en forældrekonto og opretter børnenes konti som underkonti til denne.

Hvis børnene selv skal bestille, med grænse for hvor meget hver dag.
Så opretter man en forældrekonto og børnenes konti som underkonti til denne Så sætter man et maksbeløb på hver underkonto, for hvor meget børnene må købe om dagen.

Hvis børnene selv skal bestille, med grænse for hvor meget over en periode.
Så opretter man en forældrekonto, og børnenes konti som selvstændige konti. Så sætter man penge ind på forældrekontoen, og overfører dem til børnenes konti i det tempo, de må bruge dem.


Oprettelse
For at oprette en ny konto vælg "opret konto".
For at oprette en underkonto vælg "min konto" og "søskende" og "opret underkonto".


Tilknytning
Du kan knytte en eller flere underkonti til din konto.

  • en tilknyttet konto køber mad for dine penge
  • den skal være oprettet før du knytter den til din konto
  • den bliver til en underkonto
  • underkonti kan ikke få penge udbetalt
  • og kan ikke overføre penge til andre konti
  • du kan selv bestille mad til dine underkonti
  • men underkonti kan stadig selv bestille mad
  • og tilknytningen kan nemt hæves igen

For at tilknytte en konto skal du kende dens nummer og adgangskode. Vælg "min konto" og "søskende" og "tilknyt underkonto".


Overførsel
Du kan overføre penge fra din konto til en anden konto.

  • Overførslen sker straks
  • du kan ikke trække pengene tilbage

For at overføre til en anden konto skal du kende dens nummer. Vælg "Min konto" og "Overfør penge til en anden konto".

<- tilbage